Obchodné podmienky

Kupujúci vyslovuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami odoslaním svojej objednávky a taktiež tým potvrdzuje, že:

je osobou staršou ako 18 rokov

podstúpil lekársku prehliadku a vyšetrenie lekárom, ktorý je zodpovedný za diagnózu, akúkoľvek nevyhnutnú následnú liečbu a lekársku intervenciu

je informovaný o rizikách, prínosoch a možných vedľajších účinkoch lieku na predpis, o ktorý by si chcel kúpiť

už sa liečil liekom, ktorý si chce zaobstarať, a že bol vyšetrujúcim lekárom informovaný, že tento liek nie je pre neho kontraindikovaný a je vhodný na terapeutické účely

kupuje si určitý liek, ktorý je viazaný na lekársky predpis, iba na svoje terapeutické účely a nebude dávať ho žiadnej ďalšej osobe

lekár určil presné dávkovanie a dĺžku liečby na základe indikácie, veku a závažnosti ochorenia

okamžite zavolá lekára v prípade výskytu závažných vedľajších účinkov alebo komplikácií súvisiacich s užívaním určitého medikamentu

úprimne odpovedá na všetky otázky týkajúce sa jeho zdravia a bezpečnosti, ako by bol(a) u svojho ošetrujúceho lekára

uvedomuje si, že existujú prínosy a riziká spojené s používaním liekov; bol informovaný o možných nežiaducich účinkoch

predaj lieku, ktorý si chce objednať, je povolený v krajine pobytu

súhlasí, že termín dodania je 2 až 3 pracovné dni a závisí od miesta dodania uvedeného v objednávke kupujúceho

Našich zákazníkov si veľmi vážime. Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti a súkromia na internete. Zaviedli sme dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo protiprávnym zničením, stratou, zmenou alebo neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy webových stránok www.modvigil.shop, spracovávame v súlade so Zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Produktová stránka
www.modvigil.shop je internetový obchod s veľkým sortimentom produktov ponúkaných na predaj. Každý produkt je umiestnený na zvláštnej stránke, ktorá podáva nasledujúce informácie o tovare:

a) názov produktu;
b) fotografie produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napr. vo farbe, balení; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
c) špecifikácia výrobku a opis; skladový status produktu
d) tabuľkový cenník s informáciami o názve, sile účinnej látky, množstve tabliet alebo balení. Cena nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi
e) povinné informácie podľa zákona č. 378/2007 Zb., zákon o liečivách v znení neskorších predpisov, pokiaľ sa jedná o liečivá.

 

Feeling expressions vector illustration, flat tiny persons concept. Various emotions and mood changes. Abstract behavior gesture collection with positive and negative elements. Inner mental balance.